contador de visitas gratis AMICS UAB-Assemblea Ordinària Setembre 2022

Assemblea Ordinària Setembre 2022

 

 

El passat divendres 9 de setembre es va celebra a Torre Vila Puig l’Assemblea Ordinària amb la participació dels membres de la Junta Directiva i de diversos socis d’AmicsUAB.

La sessió va començar a petició dels socis amb uns aclariments sobre el funcionament de l’Assemblea i es va concloure complir amb la normativa vigent i els Estatuts d’AmicsUAB. Es va decidir que l’Assemblea fos presidida per Francesc Cayuela i que Emanuela Carmenati actués com a secretària de l’acte.

Es va aprovar per unanimitat l’Acta de la darrera Assemblea al juny del 2021. A continuació, el tresorer Lluís Brunet va detallar els comptes del 2021 i el pressupost del 2022, que amb les explicacions pertinents van ser aprovats per unanimitat.

Al punt d’afers de tràmit, Francesc Cayuela, president d’AmicsUAB va detallar la situació creada a CaixaBank perquè la Junta Directiva no ha estat renovada i es va acordar per unanimitat la prorroga  de l’actual Junta Directiva fins a final d’any per poder gestionar l’entitat.   

 

 Adjuntem Assemblea AmicsUAB Ordinaria Setembre 2022Anexe 1 Comptes AmicsUAB 2021.pdfAnexe 2 Pressupost AmicsUAB 2022 aprovat.pdf