contador de visitas gratis AMICS UAB-Assemblea General de Socis d'AMicsUAB 2024

Assemblea General de Socis d'AMicsUAB 2024

El proper dimarts 28 de maig del 2024 se celebrarà l'Assemblea General Ordinària de Socis de la nostra entitat a la Torre Vila-Puig en format presencial.

La primera convocatòria és a les 17.00h i la segona convocatòria a les 17.30h

 

Amb el següent ordre del dia: 

1) Lectura i aprovació, si s'escau, de les actes de l’Assemblea Ordinària (26/09/2023), l’Assemblea Extraordinària (17/10/2023) i l’Assemblea Extraordinària (19/01/2024)

2) Informe de la Presidenta de l'Associació

3) Presentació i aprovació, si s'escau, de la liquidació de comptes

corresponents a l'exercici de 2023

4) Presentació i aprovació, si s'escau, del pressupost de l'exercici de 2024

5) Aprovació, si s'escau, de les noves quotes de soci.

6) Aprovació, si s'escau, de renovació de càrrecs a la Junta de l'Associació.

7) Torn obert de paraules

 

(Places limitades. Es prega confirmació)

Per tal d'assistir a l'Assemblea cal inscriure's omplint el següent FORMULARI

 

Us adjuntem tota la documentació.

Acta Assemblea Oridnària 2023