contador de visitas gratis AMICS UAB-Virginia Palacios

Virginia Palacios

Virginia Palacios ha estudiat Enginyeria Elèctrica i Telecomunicacions a la Universitat Ramon Llull. Ha estat en multinacionals com Sony. També ha fet de mentora en el desenvolupament de projectes d'innovació al Stanford University Graduate School of Business. Actualment és 3D Strategic Marketing Director en HP. Ha participat en el disseny i creació d'un connector per als respiradors amb l'equip sanitari de l'Hospital Alcalá de Henares en 2020.