contador de visitas gratis AMICS UAB-El fàrmac antigripal Avigan® compleix amb el criteri de valoració primari en la fase III de l'assaig clínic al Japó per als pacients de COVID-19

El fàrmac antigripal Avigan® compleix amb el criteri de valoració primari en la fase III de l'assaig clínic al Japó per als pacients de COVID-19

El President de “FUJIFILM ToyamaChemical” ha anunciat que s'ha complert el criteri de valoració primari en l'assaig clínic de fase III de "Avigan Tauleta" (nom genèric: favipiravir, "Avigan") realitzat al Japó per a pacients amb noves infeccions per coronavirus. El criteri principal de valoració de l'eficàcia és el temps de conversió negativa de l'ARN viral detectable del SARS-CoV 2 en els assajos de RT-PCR i l'alleujament dels símptomes (temperatura corporal, saturació d'oxigen i imatges del tòrax).

FUJIFILM Toyama Chemical va començar la fase III de la prova clínica de Avigan al març de 2020 al Japó, per als pacients de COVID-19 amb pneumònia no greu. La companyia va dur a terme un estudi comparatiu aleatori, controlat per placebo i a cegues per a avaluar l'eficàcia i la seguretat de Avigan

El valor mitjà dels criteris de valoració primaris, utilitzant 156 individus com a objectius d'anàlisis, va anar de 11,9 dies per al grup de Avigan i de 14,7 dies per al grup de placebo. FUJIFILM Toyama Chemical va confirmar, amb una diferència estadísticament significativa (valor p = 0,0136), que l'administració de Aviganals pacients de COVID-19 amb pneumònia no greu demostra un temps més curt per a la resolució. L'índex de risc ajustat va mostrar 1.593 (interval de confiança del 95% de 1.024 -2.479). No es van observar noves preocupacions de seguretat en aquest assaig.

FUJIFILM Toyama Chemical realitzarà una anàlisi detallada de les dades obtingudes en aquest assaig, i treballarà per a presentar la Sol·licitud de Canvis Parcials per a incloure la indicació addicional ja a l'octubre.

Aprovat per a la seva fabricació i venda al Japó com un fàrmac antiviral per a la grip, Avigan, inhibeix selectivament l'ARN polimerasa necessària per a la replicació del virus de la grip. A causa d'aquest mecanisme d'acció, s'espera que Avigan pugui tenir un efecte antiviral en el nou coronavirus, ja que són virus d'ARN del mateix tipus que els virus de la grip.

A fi d'atendre les sol·licituds del govern japonès d'augmentar les existències de Avigan, i d'altres països de subministrar el fàrmac, el Grup Fujifilm ha estat treballant per a augmentar la producció de Avigan en col·laboració amb associats estratègics. El Grup Fujifilm treballarà per a lliurar el fàrmac de tractament als pacients de COVID-19 al més aviat possible, i contribuirà a posar fi a la propagació de la COVID-19.