contador de visitas gratis AMICS UAB-Esther Zapater

Esther Zapater

Esther Zapater Duque és secretària general de la UAB i professora de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la UAB. Es va doctorar a la UAB després de cursar estudis de Doctorat i de Tercer Cicle en diversos centres: Magíster en Estudis Europeus per la UAB, Màster en Dret i Institucions Europees per la Universitat de Louvain-la Neuve (Bèlgica) i DEA a la Universitat de Paris II-Panthéon-Assas (França).

Ha col·laborat com a assessora de la Comissió de la Unió Europea a la Direcció d'Energia i ha efectuat estades de recerca a l'Institut Universitari Europeu de Florència, l'Institut Universitari Internacional de Luxemburg i la Universitat de Bolonya. Ha estat professora visitant a universitats europees (Panthéon-Assas, Moscow State Law Academy, Toulouse-Capitole) i espanyoles (UAM, Salamanca) Membre de l'Observatori de Política Exterior vinculat a l'Institut de Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) i del grup de Dones i Drets de la Facultat de Dret de la UAB, ha publicat en l'àmbit de l'acció exterior de la Unió Europea, en temes de gènere, així com en temes relacionats amb la política energètica de la UE. Fins a l'actualitat, ha estat Vicedegana d'Estudiants (2004) i de Relacions Internacionals (2007) de la Facultat de Dret de la UAB.