contador de visitas gratis AMICS UAB-Victoria Reyes-García

Victoria Reyes-García

Victoria Reyes-García, directora del projecte LICCI, ens l'explica. LICCI significa en anglés "Local Indicators of Climate Change Impacts". Aquest és un projecte d'ERC amb l'objectiu de portar a locals i digenes el coneixement del canvi climàtic.

Per més informació, consulta la web del LICCI: https://licci.eu/