contador de visitas gratis AMICS UAB-Micromecenatge UAB

Micromecenatge UAB

La UAB ha posat en marxa recentment la plataforma Micromecenatge UAB, a través de la qual particulars, entitats, organitzacions i empreses poden col·laborar per a la realització de projectes d’investigació i programes de solidaritat.

La iniciativa apel·la a la participació social per avançar en la cerca de solucions als grans desafiaments actuals i entronca directament amb la trajectòria de compromís de la Universitat amb donar resposta als reptes socials, amb la creació i transferència de coneixement i amb el desenvolupament de programes per a una societat més solidària, igualitària i inclusiva.

Aquesta nova plataforma neix amb tres projectes. El més recent és el projecte MicroMón, que té com a objectiu animar els estudiants de secundària a exercir la seva carrera professional en ciència i tecnologia, tot abordant un dels reptes més importants per a la salut humana d’aquest segle: la resistència bacteriana als antibiòtics. El programa, dirigit per Montserrat Llagostera, catedràtica del Departament de Genètica i de Microbiologia, comprèn una experiència pràctica en què els joves s’enfronten a un projecte de recerca real a les seves escoles mitjançant una estratègia d’aprenentatge i servei (ApS). El programa es combina amb el servei a la comunitat, ja que afavoreix l’obtenció d’una col·lecció de bacteris possibles productors d’antibiòtics que es posa a l’abast de la comunitat científica.

La campanya Treballant a l’ombra de les piràmides és un projecte de recerca arqueològica per a l’excavació i documentació de la necròpolis d’època faraònica Kom el-Khamaseen, situada a la planícia desèrtica de Saqqara, a Egipte. L’equip d’egiptologia de la Universitat, liderat per Josep Cervelló, professor agregat del Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana, ha fet diferents prospeccions al jaciment. Aquest any, hi vol dur a terme una excavació i documentació minuciosa que permeti desvelar tots els secrets de la necròpolis. En la campanya hi participarà un equip de quinze egiptòlegs, format per arqueòlegs, epigrafistes, topògrafs, ceramòlegs, restauradors i antropòlegs, junt amb quatre experts egipcis i trenta obrers especialitzats.

Finalment però no menys important, es va impulsar la campanya solidària Beques #UABRefugi, ja tancada, per enfortir aquestes beques que contribueixen a garantir la continuïtat dels estudis universitaris a joves refugiats. Aquestes beques formen part del programa “Acollida de persones en busca de refugi a la UAB” de la Fundació Autònoma Solidària i faciliten l’accés i la continuïtat en l’educació superior d’estudiants universitaris que han hagut de sortir del seu país i abandonar la seva formació acadèmica. La campanya ha superat els 13.000 euros.