contador de visitas gratis AMICS UAB-La gestió de l'aigua i el medi ambient

La gestió de l'aigua i el medi ambient

El passat 5 d'abril, al Col·legi de Periodistes, va tenir lloc la jornada La gestió de l'aigua i el medi ambienton els experts Gonzalo Delacamara i David Saurí van debatre amb la moderació d’Hortensia Iturriaga.

Delacamara, coordinador i investigador del Departament d’Anàlisis Econòmic de la Fundación IMDEA Agua i professor a la Universitat d'Alcalà, va començar la jornada aportant unes idees sobre la gestió de l’aigua que ha generat a traves de la seva experiència. Va afirmar que “la gestió de l’aigua és la gestió de conflictes i de riscos ”, ja que encara no estem preparats per assumir la presa de decisions, ni per adaptar-nos al repte principal: el canvi climàtic. A més, “hi ha una visió patrimonial de l’aigua, i això ens fa oblidar que la gestió de l’aigua és un problema global i no local”. En relació això, va afirmar que els organismes internacionals estan treballant perquè als països en vies de desenvolupament hi hagi dret a l’aigua i al sanejament, que és un dels objectius de desenvolupament sostenible de la UNESCO. A Espanya els serveis d’aigua potable i sanejament son universals i, a vegades, creiem que no hi ha reptes, però les infraestructures de l’aigua son invisibles, és a dir, no veiem el seu estat ni sabem com son. Per això, cal tenir una seguretat estructural que mantingui els recursos hídrics a llarg termini, ja que actualment hi ha un 20% del territori espanyol desertificat.

David Saurí, coordinador del Grup de Recerca en Aigua Territori i Sostenibilitat (GRATS) i professor del Departament de Geografia de la UAB, va començar parlant de la des actualització del sistema hídric actual. Fa anys que hi ha una tendència a la baixa en el consum d’aigua domèstica, ja que hi ha més consciència gràcies als preus i als sistemes domèstics de baix consum, per tant, hi ha una resposta social important. Saurí va argumentar que no podem dir que l’aigua és un recurs escàs quan el 97% del planeta és aigua. Per tant, va destacar que la paraula clau és la reutilització, ja que socialment no està molt acceptat però importants empresaris i organismes n’estan parlant bé.

Delacamara va afegir que s’han millorat les infraestructures en l’agricultura i això permet estalviar, però no es veu reflectit als envasaments, ja que per altres motius s’acaba consumit l’aigua que s’hauria d’haver estalviat. Va mencionar també que existeixen 3 desafiaments: el tractament de l’aigua de la pluja, el tractament de contaminats derivats de l’agricultura i el fet de que el 40% del clavegueram està al final de la seva vida útil, i des de l’any 2008 no hi ha hagut inversió pública en aquest àmbit.

Per acabar la jornada es va obrir un torn de preguntes on es va parlar sobre polítiques publiques, la dessalinització de l’aigua, la privatització d’aquest recurs, o la gestió de l’aigua a escala inter municipal.      

Vídeo de la Jornada

 

Fotos de la Jornada

La Gestio de l'Aigua i El Medi Ambient