contador de visitas gratis AMICS UAB-Perspectiva de gènere a la recerca, més enllà de les ciències socials

Perspectiva de gènere a la recerca, més enllà de les ciències socials

El passat 23 de maig a les 16 h vam fer el channel "Perspectiva de gènere a la recerca, més enllà de les ciències socials" online via YouTube.

Vam comptar amb la moderació de Maria Prats, directora de l'Observatori per a la Igualtat, i les ponències d'Enrico Mora, professor de Sociologia de la Facultat de CC.PP. i de Sociologia; Montserrat Rifà, professora de la Facultat d'Educació i Marta Soler, Catedràtica de Sociologia de la UB.

El Quart Pla d'Acció per a la Igualtat de Gènere de la UAB (2019-2023) visibilitza i fomenta la perspectiva de gènere en la docència i la recerca a través de 8 mesures orientades a la incorporació i seguiment de la competència general de la UAB de gènere als plans d'estudi i les memòries de grau, oferir recursos i formació al professorat, difondre la docència i la recerca amb perspectiva de gènere i LGBTIQ, dissenyar materials divulgatius i potenciar el reconeixement acadèmic de la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència i la recerca.