contador de visitas gratis AMICS UAB-Població General - AmicsUAB - Coronavirus

Població General - AmicsUAB - Coronavirus

 

Població General

 


Per la seva part AmicsUAB ajorna tots els actes previstos pel març, l'abril, maig i juny.

A mesura que es vagin reprogramant els actes els informarem de les noves dates d’aquests.
Pel que respecta als actes dels mesos posteriors seguirem les indicacions corresponents des del Departament de Salut

Per altra banda hem creat un nou format d'acte anomenat càpsules, amb el que es poden veure petites conferències a través del nostre canal de YouTube.

I contiuem actius de forma telemàtica, podeu contactar amb nosaltres a través de les nostres XXSS, correu, telefon i whats app