contador de visitas gratis AMICS UAB-Oberta la presentació de propostes per a les jornades de l'Escola Massana

Oberta la presentació de propostes per a les jornades de l'Escola Massana

L'associació Amics de la Massana, l'Escola Massana-UAB i amb la col·laboració del Museu del Disseny de Barcelona fan una crida a la presentació de propostes de comunicacions per a les jornades de reflexió "Cap a un nou paradigma de la història de l'art, el disseny i l'artesania" que sigui no jeràrquica, interdisciplinària i transversal.

A les escoles d'art, disseny i oficis artístics, en les facultats de belles arts i en les d'història de l'art, el corpus teòric i metodològic sobre el recorregut que l'ésser humà ha realitzat en la fabricació i creació d'imatges, objectes i espais, ha estat ocupat per la disciplina que genèricament hem anomenat "història de l'art". Les jornades de l'Escola Massana tractaran de revisar aquest estat de coses mostrant pràctiques i recerques que s'han preocupat per aquest tema i aportant un nou marc mental i acadèmic per desenvolupar el nou paradigma de la història de l'artesania, el disseny i l'art.

Les jornades es faran els dies 21 i 22 d'octubre de 2021 a l'Escola Massana i el Museu del Disseny de Barcelona. Les llengües vehiculares seran el castellà, el català i l'anglès.

Les propostes de comunicació per a ser acceptades han d'incloure el nom de la persona investigadora, una breu descripció del seu perfil professional i/o acadèmic (max. 50 paraules), el correu electrònic, el títol i un resum de 500 paraules com a màxim. Una vegada acceptada, l'extensió màxima de la comunicació (bibliografia inclosa) per a la seva publicació serà de 4500 paraules. La presentació oral no podrà ser superior a 20 minuts. Les propostes poden ser enviades a jornades@amicsdelamassana.cat

La data límit de presentació de propostes de comunicació és el 17 de maig de 2021. Les respostes d'acceptació s'enviaran abans del 10 de juny de 2021.

Més informació:

https://www.escolamassana.cat/es/