contador de visitas gratis AMICS UAB-UN PROJECTE INNOVADOR PER POSICIONAR CATALUNYA COM A REFERENT EN LA GESTIÓ INTEL·LIGENT DE L’AIGUA AL SECTOR HOTELER

UN PROJECTE INNOVADOR PER POSICIONAR CATALUNYA COM A REFERENT EN LA GESTIÓ INTEL·LIGENT DE L’AIGUA AL SECTOR HOTELER

  • Conclou el projecte WATERTUR, que ha tingut un pressupost total de 1.536.798€, una durada de 36 mesos i ha estat coordinat pel clúster català de l’aigua, el Catalan Water Partnership.
 
  • El projecte ha validat la incorporació en hotels de tecnologies innovadores pel tractament d’efluents, el control intel·ligent del cicle de l’aigua i l’avaluació a temps real de l’impacte ambiental de l’activitat de l’hotel.
 
  • El caràcter innovador del projecte es planteja com a proposta de valor vers el sector hoteler de cara a l’estalvi, el posicionament i la sostenibilitat, que s’espera ajudi a la recuperació del sector en relació als efectes de la pandèmia.
 

El passat 20 d’abril de 2021 va concloure amb èxit el projecte WATERTUR, el qual està integrat dins l’Estratègia de Recerca i Innovació per a l’Especialització intel·ligent a Catalunya (RIS3CAT) i està finançat per fons FEDER, a través de l’Agència Catalana per a la Competitivitat a l’Empresa (ACCIÓ).  Concretament, el projecte forma part de la Comunitat RIS3CAT aigua i ha estat impulsat i coordinat pel clúster català de l’aigua, el Catalan Water Partnership. El WATERTUR ha tingut per objectiu desenvolupar un total de tres tecnologies innovadores per a millorar la gestió del cicle de l’aigua i la reducció dels consums en hotels.

La primera tecnologia ha estat la optimització conjunta d’un bioreactor anaerobi de membrana operat conjuntament amb un mur vertical que porta acoblat un sistema bioelectroquímic. Aquesta tecnologia ha estat desenvolupada a través de la cooperació de les empreses Aeris Tecnologías Ambientales, ACSA-Sorigué i el centre tecnològic LEITAT, i ha tingut una eficiència del 83 i 65% d’eliminació de matèria orgànica amb el bioreactor i el mur vertical, respectivament. A més, el bioreactor permet la eliminació del 100% de patògens a l’efluent gràcies al seu sistema de membranes i el mur vertical presenta uns costos d’operació un 75% més baixos respecte a sistemes tradicionals. Per altra banda el sistema bioelectroquímic genera electricitat, la qual cosa permet la operació del mateix independentment de la xarxa. La implementació d’aquesta tecnologia també obre la porta a la reutilització d’aigua regenerada per usos propis de l’hotel, com el reg o la neteja.

La segona de les tecnologies ha estat el sistema de control intel·ligent per a usos recreatius de l’aigua, que s’ha centrat en aportar als usuaris eines pel control de consums d’aigua i consums de reactius en sistemes recreatius com són les piscines. Aquest sistema ha estat desenvolupat per l’empresa Fluidra, que també ha participat al projecte, i permetrà un control continu del cicle de l’aigua 24 hores al dia durant tot l’any. El sistema de control intel·ligent permet l’automatització d’entre el 20 i el 50% de paràmetres químics dels hotels amb un 10% de reducció del temps d’obtenció de dades. A més, tindrà una cobertura d’un 90% de les piscines del sector turístic i s’adaptarà, també en un 90%, als marcs reguladors de les piscines del sectors comercial i públic.

La darrera de les tecnologies desenvolupades és l’eina d’avaluació de l’impacte ambiental específicament dissenyada per a hotels. Aquesta eina ha estat elaborada per Anthesis Lavola, que ha estat la darrera de les empreses que ha pres part al projecte. L’avaluació de l’impacte ambiental s’ha pogut validar a través d’una plataforma online de fàcil ús i interpretació dissenyada per a tal efecte. Aquesta avaluació es fa per mitjà de la mesura consecutiva de dos indicadors universals de sostenibilitat com són la petjada hídrica i la petjada de carboni. L’avaluació d’aquests indicadors permetrà una valoració quantitativa de l’impacte de les activitats de l’hotel al llarg del temps, així com la quantificació de les millores en matèria de sostenibilitat.

Aquests tres sistemes han estat validats i operats total o parcialment a les instal·lacions del Vilar Rural de Sant Hilari Sacalm, però la seva versatilitat i caràcter modular permetrà la seva implementació ja sigui total o parcial, en base a les necessitats dels altres hotels, en un sentit més transversal. També es preveu que es puguin implementar en altres instal·lacions com poden ser piscines públiques o càmpings.

El projecte Watertur representa doncs una oportunitat pel sector hoteler català per a posicionar-se com a referent internacional i millorar la seva competitivitat a través de la implementació de tecnologies que  fomentin la sostenibilitat. S’espera que aquests siguin elements clau per a la recuperació del sector hoteler desprès dels efectes de la pandèmia,  que tindrà lloc en un context econòmic on la creixent conscienciació del client pel medi ambient i la previsible implementació de normatives més estrictes en matèria de sostenibilitat seran tendències generals als hotels i al sector turístic en el seu sentit més ampli.

 

Logo AERIS