contador de visitas gratis AMICS UAB-Reactivació del Consell Assessor d'AmicsUAB: Primera Reunió per impulsar nous projectes

Reactivació del Consell Assessor d'AmicsUAB: Primera Reunió per impulsar nous projectes

El passat divendres 23 de febrer es va dur a terme la  primera reunió del renovat Consell Assessor d'AmicsUAB a la Torre Vila-Puig de Bellaterra. Destacades figures com la presidenta Susanna Baqué, Joan Lluís Pérez Francesch, Josep Maria Milà, Rosa Carrió, Ramón Pascual, Gabriel Izard, Lluís Bogunyà i Gemma Ruiz, com a secretaria executiva, s'han reunit per redefinir el rumb de l'associació. 

Imatge del Consell Assesor reunit a la Sala de Presdiència de la Torre Vila-Puig

Amb l'adopció de nous estatuts el 2023, l'objectiu és revitalitzar el consell i explorar noves formes de col·laboració. Es van discutir temes clau com l'autonomia del consell, la freqüència de les reunions i la formulació d'un reglament de règim intern.

 

Susanna Baqué va destacar la importància del paper del consell assessor pel bon funcionament  AmicsUAB. I el secretari de l’associació, Pérez Francesch, va destacar la importància de la participació activa i va anunciar que una part del consell assessor serà designada per l'assemblea general de socis de finals del mes de maig.

 

La reunió va concloure amb la determinació de reactivar la presència d'AmicsUAB a la societat i reforçar els seus llaços amb diverses institucions i comunitats, amb un enfocament renovat en la col·laboració i l'impacte positiu en la comunitat universitària i més enllà.