contador de visitas gratis AMICS UAB-CONFERÈNCIA

CONFERÈNCIA

Esteve Deu Baigual va oferir una conferència sota el títol 'L'impacte de la Primera Guerra Mundial sobre la indústria catalana' el dijous 5 de febrer a l'Ateneu Barcelonès.

Baigual és professor emèrit d’Història i Institucions Econòmiques del departament d’Economia i Història Econòmica de la UAB i especialista en Història Industrial i de l’Empresa en el camp de la recerca.

A començaments del segle XX, la indústria tèxtil catalana, poc competitiva en el mercat internacional, produïa fonamentalment per a un mercat interior protegit.

La neutralitat espanyola durant el conflicte, que va afectar directament algunes de les regions tèxtils més importants d’Europa, li va permetre fer funcions de suplència.

Les exportacions van augmentar espectacularment, primer cap a Europa i després cap a l’Amèrica Llatina. Aquest fenomen es va traduir en un increment de l’activitat productiva i dels beneficis d’algunes empreses, però també va desorganitzar el mercat intern, va provocar fortes tensions inflacionistes i va comportar un augment de la conflictivitat social.

L'objectiu de la conferència era valorar els aspectes positius i negatius que va tenir la gran guerra sobre el sector dominant de la indústria catalana.

 

Flyer de l'acte
  Fotografies de l'acte
Vídeo de l'acte
Resum de la ponència