contador de visitas gratis AMICS UAB-Curs d'introducció a la Unió Europea

Curs d'introducció a la Unió Europea

Curs online gratuït co-organitzat per euconas, UAB i pel Eramus+ Programme of the European Union que comença el 8 de setembre i acaba el 30 del mateix mes.