contador de visitas gratis AMICS UAB-El futur de la sanació dels òrgans vitals deteriorats es troba en la medicina regenerativa

El futur de la sanació dels òrgans vitals deteriorats es troba en la medicina regenerativa

El dr. Ernest Hidalgo i la dra. Marina Carmen Berenguer consideren que les solucions aplicables oferides per les tècniques regeneratives i la creció d'òrgns in-vitro encara son llunyanes.

Espanya se situa com a líder mundial quant a donació d'òrgans des de fa 29 anys. Pesi al descens sofert a escala global a causa de la pandèmia de COVID19, en 2020 va revalidar el lideratge, aportant un 19% del total de donacions de la Unió Europea i un 5% de les registrades globalment, malgrat que a penes representa un 9% de la població europea i un 0,6% de la mundial.

Segons dades publicades per la “Newsletter Transplant"del Consell d'Europea, l'activitat mundial de trasplantaments va disminuir en un 18% respecte a 2019. No obstant això, aquesta situació no va afectar pacients de totes les especialitats per igual. La cirurgia cardíaca va ser la que millor va resistir els problemes causats per la pandèmia, amb tan sols un 8% de descens. Cal destacar que el nombre de donants morts va disminuir en un 13%, mentre que el dels donants vius ho va fer en un 32%.

El Registre Mundial recull que en 2020 es van efectuar 122.341 trasplantaments en els 82 països que participen en l'aportació de dades per al "Newsletter Transplant". Del total, 76.397 van ser de ronyó (en un 30% dels casos procedent de donant viu), 30.275 de fetge (dels quals un 18% de donant viu), 7.840 de cor, 5.765 de pulmó, 1.910 de pàncrees i 151 d'intestí. En total es calcula que aquests trasplantaments van ser possibles gràcies a 34.739 donants morts, als quals cal sumar 28.635 donants vius (23.153 de ronyó i 5.482 de fetge).

No obstant això, i malgrat les bones xifres, en un àmbit, el dels trasplantaments, que creix any a any, gràcies a l'augment de donacions, així com les millores en les tècniques utilitzades, encara es continuen perdent moltes vides pel camí de pacients la salut i la qualitat de vida dels quals empitjora mentre esperen en llistes d'espera al fet que arribi un òrgan compatible. Segons dades de l'Organització Nacional del Trasplantament, aproximadament un 10% de malalts mor mentre es troba en llista d'espera. Tal com indica la Dra. Marina Carmen Berenguer, això succeeix pel fet que “la proporció d'individus malalts que precisen un trasplantament sempre ha superat al llarg de la història al nombre de potencials donants. Per això una de les estratègies en tots els països és desenvolupar estratègies per a augmentar el grup de potencials donants”.

D'altra banda, les recerques més innovadores en l'àmbit de la medicina han obert vies de desenvolupament de tècniques específiques orientades tant a la mateixa regeneració dels òrgans danyats, com a la creació d'òrgans en laboratori, que puguin ser implantats com un recanvi ràpid i 100% compatible amb el pacient, capaços d'evitar problemes com el rebuig. En aquest sentit, com explica el Dr. Ernest Hidalgo, “el concepte de medicina regenerativa, que és una amalgama de moltes tècniques i moltes disciplines en la medicina, és teòricament el tractament ideal del trasplantament, perquè tal com el coneixem avui dia, supleix la funció de l'òrgan o de l'extremitat a tractar, però porta amb si una sèrie d'efectes secundaris, ja sigui el tractament, la intervenció, etc. La medicina regenerativa  sigui gènica o cel·lular, la idea seria reparar o construir un òrgan nou i una de les possibilitats seria evitar el conflicte immunològic”

Quant a la creació d'òrgans funcionals en laboratori, el Doctor recorda que “el concepte és molt atractiu i segurament en el futur no immediat serà el tractament d'elecció, això no obstant  la complexitat és causada  pel fet definir una estructura que cal poblar amb cèl·lules que reparin o imitin la funció de l'òrgan. Els avanços són importants, així i tot com més complexa sigui l'estructura, més difícil de desenvolupar és aquest substrat que després cal poblar”.

En aquest sentit, tant la Dra. Berenguer com el Dr. Hidalgo coincideixen a indicar que l'aplicació d'aquestes tècniques en el dia a dia de la medicina no es veu en un horitzó pròxim, i assenyalen al llarg termini. Tanmateix  la Doctora recorda que “tenim, afortunadament, un país amb una alta taxa de donació. Amb uns equips de trasplantament que són realment admirats en gran part del món, en tots els òrgans, i amb tècniques que estan avançant molt per a preservar els òrgans; per a fer cirurgies cada vegada més avançades i menys nocives amb cirurgia robòtica. En aquest camí s'està avançant moltíssim i tot el que sigui medicina regenerativa i xenotransplant potser el veuran els qui vinguin darrere de mi”.

Podcast never stop anglés

 

Consulta la notícia al web d'Onda Cero.