contador de visitas gratis AMICS UAB-Polítiques públiques, igualtat LGTBIQ+ i desenvolupament social

Polítiques públiques, igualtat LGTBIQ+ i desenvolupament social

L'acte es va realitzar a la Biblioteca de Rubí sota la moderació de l'Adrià Martin, director de la Biblioteca.

El desenvolupament social només és possible amb la consolidació del reconeixement, el respecte i la normalitat social de la diversitat. En aquest procés, les polítiques públiques són una eina essencial.

Amb una mirada molt reduïda de la realitat biològica, la normativa binària només distingeix entre home i dona, reduint els models de vida a dos opcions ben diferenciades i, per tant, deixant fora moltes possibilitats de ser i estar a la societat. Si, a més, afegim la consolidació d’una societat patriarcal, no ens ha de sorprendre que la visibilitat dels col·lectius LGTBIQ+ estigui fortament vinculada a moviments socials de lluita.

Al segle XX es parlava de pervertits, desviats, problemes de salut mental, perillositat,... Al segle XXI, és possible trobar exemples de polítiques més progressistes dirigides a eliminar la discriminació i afavorir la inclusió. Però aquest procés cap a la normalitat social de les diverses identitats de gènere no és fàcil. L’efectivitat d’aquestes polítiques requereix d’una societat amb una mirada oberta i, alhora, d’una constant autocritica capaç de donar resposta als múltiples i diversos debats que es generen dins dels col·lectius LGTBIQ+ i fora d’ells. En aquest context, és inqüestionable que l’àmbit comunicatiu, els discursos que circulen fora i dins dels mitjans de comunicació tradicionals, hi juguen un paper decisiu.

Aquí teniu les fotografies de l'acte.

 

UO_LGTBI+_BibliotecaRubí