contador de visitas gratis AMICS UAB-Smart Cities i l’economia circular

Smart Cities i l’economia circular

El passat dimecres 20 de novembre a la Biblioteca de Rubí es va realitzar un Universitat Opina sota el títol: “Smart Cities i l’Economia Circular”. La ponència va estar a càrrec d'en Jordi Verdú, director del Centre de Recerca en Emprenedoria i Innovació Social i membre del departament de Telecomunicacions i Enginyeria de Sistemes de la UAB.

Les ciutats intel·ligents són aquelles ciutats que estan dotades de mecanismes basats en les tecnologies de la societat de la informació i la comunicació, enfocats a millorar tant la gestió dels diferents serveis com la qualitat de vida dels seus habitants.

L’economia circular és una estratègia que té per objectiu reduir tant l'entrada dels materials com la producció de deixalles verges, tancant els cicles o fluxos econòmics i ecològics dels recursos

En la xerrada es van relacionar mots com els dos citats amb anterioritat, conceptes que van molt relacionats entre si, encara que aparentment no ho sembli.