contador de visitas gratis AMICS UAB-UO: Reforma laboral i pensions

UO: Reforma laboral i pensions

El passat dia 11 de juny a les 18 h va tenir lloc a la Biblioteca Mestre Martí Tauler la darrera conferència Universitat Opina del present curs al voltant del Sistema de Pensions, a càrrec de Martín Marcos, advocat especialista en laboral.

Després de fer una retrospectiva per la història i antecedents del sistema de pensions establert durant el s. XX, Marcos va fer una breu explicació de com es fa el càlcul de les pensions, reflexionant sobre com factors com l'augment de l'esperança 

de vida o el descens de la natalitat van en detriment d'un sistema de pensions fixes i indefinides que esdevé molt poc sostenible i deficitari.

És per això que a l'inici del segle XXI es prenen diverses mesures, com el canvi del càlcul de la base reguladora o endarreriment de l'edat de jubilació.

El ponent va fer un repàs també d'altres tipus de pensions, com la de viudetat o les d'incapacitat i de la compatibilitat que existeix entre elles.

Com a conclusió, Martín Marcos va explicar com creia que el sistema de pensions espanyol hauria d'anar mutant cap a un sistema mixt, incorporant característiques que apliquen altres països de la Unió Europea i també va parlar de l'estalvi privat com a alternativa a les pensions.

Per acabar, es va obrir un torn de preguntes durant el qual els assistents a la conferència van poder fer les seves aportacions i consultes.