contador de visitas gratis AMICS UAB-L'ACUP subscriu el document 'Compromís contra la crisi educativa'

L'ACUP subscriu el document 'Compromís contra la crisi educativa'

Els rectors i la rectora de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) han subscrit el document Compromís contra la crisi educativa, una iniciativa del col·lectiu Moviment Estudiantil que ha estat presentada als rectorats de les universitats públiques catalanes. El compromís es traslladarà ara als diferents òrgans de govern de les vuit universitats públiques per treballar en la seva progressiva implementació.

El text estableix cinc prioritats: garantir un accés just i equitatiu als estudis universitaris, eliminar qualsevol forma de treball precari vinculada als programes de pràctiques universitaris, aturar la regressió que pateix la llengua catalana en la docència i la recerca universitàries, garantir la igualtat efectiva entre totes les persones en el si de la comunitat universitària i defensar els drets fonamentals de totes les persones que formen part de les universitats i que, pacíficament i democràtica, han defensat la universitat pública i arran d'això han estat encausades injustament.

Més informació: Compromís contra la crisi educativa

Consulta la notícia original a la sala de premsa de la UAB.