contador de visitas gratis AMICS UAB-Assemblea general 2021

Assemblea general 2021

Tots els socis i sòcies de l'Associació d'Amics de la UAB estan convocats a l'Assemblea General extraordinària que celebra l'entitat el dimarts 16 de març a les 16 hores en primera convocatòria i a les 16.30 hores en segona convocatòria.

L'objectiu d'aquesta assemblea extraordinària és aprobar la nova estructura d'AmicsUAB tal com es va acordar a l'Assemblea del 2020.

 

 

Assemblea 2020