contador de visitas gratis AMICS UAB-Convocatòria d'eleccions per renovació Junta Directiva 2022

Convocatòria d'eleccions per renovació Junta Directiva 2022

 A la passada Junta 230 es va decidir que havent exhaurit el mandat de l’actual Junta Directiva de l’Associació d’Amics de la UAB, a partir d’avui, s’obre el període per a que els socis que ho desitgin puguin presentar candidatura a la Presidència de l’Associació.

Calendari

 • 14 de novembre, convocatòria d’eleccions a la renovació de la Junta Directiva
 • 16 de novembre, presentació cens electoral provisional
 • 21 novembre, termini de reclamacions al cens electoral
 • 22 novembre,  resolució reclamacions al cens electoral
 • 22 novembre, publicació del cens electoral definitiu
 • Del 17 al 24 de novembre, presentació de candidatures
 • 25 de novembre, proclamació de les candidatures
 • Del 25 al 29 de novembre, termini per presentar reclamacions sobre els candidats
 • 30 de novembre,  proclamació definitiva de les candidatures.
 • Del 30 de novembre al 14 de desembre, campanya electoral
 • 14 de desembre,  dia d’eleccions.
 • 15 de desembre, publicació dels resultats
 • Del 16 al 19 de desembre, termini per presentar reclamacions
 • 20 de desembre, proclamació dels resultats definitius.

Procediment 

 • Presentació de candidatures

S’hauran d’adreçar a la seu de l’Associació (Torre Vila-Puig, Campus UAB) per correu electrònic benvinguts@amicsuab.cat o bé personalment de dilluns a dijous, de 9 a 14 h. i de 15 a 18 h., i els divendres de 9 a 15 h.

Segons l’article 12è.4 dels Estatuts, les candidatures han de contenir: 

 • Nom del candidat o candidata a President o Presidenta
 • Nom del candidat o candidata a Secretari o Secretària de l’Associació
 • Noms dels candidats o candidates a Vicepresidents, si s’escau (fins un màxim de dos)
 • Nom dels candidats o candidates a Coordinadors d’àrea, si s’escau (fins a un màxim cinc)
 • Nom dels candidats o candidates a vocals, si s’escau (fins a un màxim de deu)

(Segons disposa els Estatuts de l’Associació, s’ha de presentar una candidatura completa a Junta i la votació a l’Assemblea general es farà segons les candidatures en llista tancada).

        Difusió i campanya

L’equip tècnic de l’Associació es posa a disposició de totes les candidatures presentades per oferir les mateixes vies de difusió i informació que té l’Associació al seu abast.

El dia de l’Assemblea prendran la paraula les diferents candidatures, quinze minuts cadascuna màxim, per ordre alfabètic segons el cognom del candidat o candidata a president o presidenta. A continuació hi haurà un torn de mitja hora perquè els socis adrecin les qüestions que considerin més pertinents als candidats o candidates, que tindran un únic torn de resposta de màxim 15 minuts cadascú. Seguidament es procedirà a la votació pel sistema d’urna i, en casos justificats  (viatge i malaltia) amb el certificat corresponent serà possible connectar-se via zoom i fer el vot electrònicament.

Per a qualsevol aclariment, dubte o ampliació d’informació cal adreçar- per escrit (correu electrònic) a l’atenció de Maite Aldazabal i Pere Avellà a la seu de l’Associació:

Edifici Torre Vila-Puig

Campus Universitari UAB

08193 Bellaterra

benvinguts@amicsuab.cat // amics@uab.cat