contador de visitas gratis AMICS UAB-Junta 232: Nou Pressupost i Projecte dels nous Estatuts d'AmicsUAB

Junta 232: Nou Pressupost i Projecte dels nous Estatuts d'AmicsUAB

A la Junta Ordinària 232 que va tenir lloc el passat 25 d’abril a la seu de la nostra entitat va acudir la Junta Directiva, excepte els membres que hi eren de viatge per motius professionals o els que per agenda no van poder venir.

L’objectiu d’aquesta reunió era continuar la tasca d’estructuració interna de l’entitat en l’àmbit econòmic, la planificació d’activitats i mantenir l’alineament amb la UAB. En aquest sentit, es varen aprovar les bases del pressupost 2023 desenvolupat per l’àrea econòmica d’AmicsUAB. També es va discutir el projecte de  reforma de nous Estatuts que havia confeccionat els membres de la Junta encarregats d’aquesta qüestió.  Finalment, s’ha començat a preparar l’edició 2023 de la Festa AmicsUAB amb unes propostes inicials per als Premiats.