contador de visitas gratis AMICS UAB-Visita el centre MELiSSA

Visita el centre MELiSSA

El setembre repetirem la nostra bisita al MELiSSA.

El 28 de febrer a les 12 hores del matí vam visitar el centre MELiSSA. El centre MELiSSA és l'acrònim de Sistema Alternatiu de Soport Microeclògic per la Vida (Micro-Ecological Life Support System Alternative), un projecte innovador de la Agencia Europea de l'Espai que es va iniciar com a part d'un programa d'investigació de tecnologies de suport a la vida, per comprobar la viabilitat d'una misió espacial tripulada de llarga durada. 

L'objectiu del projecte MELiSSA es aconseguir el reciclatge complet de tots els compostos químics de manera autosostenible i sense cap tipus de suministre exterior. Es tracta d'un desafiament d'alt nivell en conceptes de procesos, control d'estabilitat, seguretat i robustesa.

Els científics de la UAB treballen per construir la planta pilot MELiSSA des del 1995. Desde llavors,la planta s'ha desarollat per proporcionar un laboratori únic a nivell munidal dissenyat per aconseguir una integració completa de tots els pasos del projecte.

Melissa