contador de visitas gratis AMICS UAB-El Fons de Solidaritat obre noves convocatòries ampliant la dotació

El Fons de Solidaritat obre noves convocatòries ampliant la dotació

La FAS publica les bases reguladores de les dues convocatòries del Fons de Solidaritat. Una de les convocatòries (E2020-2021) va dirigida a estudiants de postgrau, de màster o de doctorat de la UAB, una altra (FSXXXVIII) a PAS i PDI i la nova convocatòria extraordinària  va dirigida a projectes orientats a reduir l’impacte social negatiu de la Covid-19. Aquest any, el Fons de Solidaritat ha augmentat respecte edicions anteriors la dotació pressupostària de les convocatòries obertes. 

Objecte i bases de les convocatòries

La primera convocatòria, adreçada a PDI i PAS, té dues línies. Per una banda, els projectes de la línia 1, hauran de ser, sempre que sigui possible, de Cooperació Internacional Interuniversitària i per tant projectes relacionats amb la millora de la qualitat docent i la creació de capacitats de recerca als països del Sud. Entre els objectius d’aquests projectes hi pot haver la millora de la gestió universitària de les contraparts. Per altra banda, els projectes de línia 2 d’Educació per a la Justícia Global s’han de realitzar a la Universitat Autònoma de Barcelona i han de servir per generar consciència crítica sobre les injustícies mundials i facilitar eines per a la seva transformació. L’objectiu és construir una comunitat universitària políticament activa i socialment compromesa amb un desenvolupament just, equitatiu i sostenible. Aquesta primera convocatòria començarà a acceptar sol·licituds el 7 de gener de 2021 i tancarà el 19 de març de 2021. 

La segona convocatòria, per a estudiants de postgrau de la UAB, va adreçada a projectes de cooperació de l’àmbit internacional que es puguin implementar a països o zones geogràfiques del Sud Global. Es començaran a rebre sol·licituds el 7 de gener de 2021 i es finalitzarà la convocatòria el 26 de març de 2021. 

Per més informació, consluta l'article en la web de la FAS.