contador de visitas gratis AMICS UAB-La UE i els programes de mobilitat pels estudiants

La UE i els programes de mobilitat pels estudiants

A nivell de la UE, existeixen molts èxits en l'àmbit de l'educació. Amb motiu de la celebració dels dies ERASMUS 2020 (15-17 d'octubre) les accions Jean Monnet de la UAB (EUCONAS i EUPOL), en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Europeus, l'associació Erasmus Student Network i el Centre de Documentació Europea han creat aquest vídeo per veure amb detall les dades interessants en temes d'educació superior que es relacionen amb la Unió Europea.

 

Més informació: Institut d'Estudis Europeus