POLITICA DE PRIVACITAT:

 Menors d'edat

 


Si ets menor de divuit anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de registrar com a usuari. En el cas dels menors de divuit anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

 

Alguns principis que has de conèixer

 

En AMICSUAB.CAT és una prioritat el respecte i la protecció de les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits en aquest web.

 

Aquesta política de privacitat podria variar en funció d'exigències legislatives o d'autoregulació, de manera que t'aconsello com usuari que la visiteu periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

 

Regulacions legals a què s'acull aquesta APP

 

AMICSUAB.CAT ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

 

Responsable del tractament de les seves dades personals

 

• - Identitat del Responsable: AMICS UAB
• - Nom comercial: AMICS UAB
• - NIF / CIF: G5899629
• - Adreça: Torre Vila Puig - Campus UAB
• - Correu electrònic: benvinguts@amicsuab.cat

Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que enviats a través dels formularis del web rebran el tractament de dades de "Usuaris de la web i subscriptors".

Per al tractament de dades dels usuaris implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Quins són els teus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en AMICSUAB.CAT estem tractant dades personals que el concerneixen o no.

 Les persones interessades tenen dret a:

• Sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat.
• Sol·licitar la rectificació o supressió.
• Sol·licitar la limitació del seu tractament.
• Oposar-se al tractament.
• Sol·licitar la portabilitat de les dades.

 Els interessats podran accedir, rectificar, suprimir o oposar-se al fet que guardem les seves dades.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web la informació recopilada podria incloure dades de caràcter personal com poden ser la seva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon i altra informació. En AMICSUAB.CAT hi ha diferents sistemes de captura d'informació personal i tractem la informació que em faciliten les persones interessades amb el següent cap per cada sistema de captura (formularis).

 AMICSUAB.CAT no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l'usuari, ni ho farà en el futur, a tercers a excepció dels casos indicats anteriorment (UAB i entitats coorganitzadores) i sempre amb el consentiment previ.

 Legitimació per al tractament de les seves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentimient.

Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment actiu amb aquesta política de privacitat.

 Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que no se sol·liciti la seva supressió per part de l'interessat.

Dades de navegació

En navegar per AMICSUAB.CAT es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s'utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar l'usuari. Entre les dades anònimes estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d'anàlisi de tercers:

• Google Analytics.
• Histats.

 

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfic


******************************************************
TERMES I CONDICIONS:

TERMES LEGALS I CONDICIONS

La utilització d'aquest lloc Web atribueix al navegant la condició d'Usuari del lloc, la qual cosa implica l'adhesió a les presents condicions a la versió publicada en el moment en que s'accedeixi a aquest. L'accés a determinats continguts oferts a través d'aquest lloc web pot trobar-se sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i / o modifiquen aquestes condicions generals. Per tant, amb anterioritat a l'accés i / o utilització d'aquests continguts, l'usuari ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars. El propietari podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís, el disseny, presentació i / o configuració del lloc Web, així com alguns o tots els Continguts, i modificar les condicions generals i / o condicions particulars requerides per utilitzar els mateixos.

RESPONSABILITAT I GARANTIA DEL TITULAR DEL WEB

Amb caràcter general, els Usuaris podran accedir al lloc web de forma lliure i gratuïta. No obstant això, el propietari es reserva conforme a la legislació vigent el dret de limitar l'accés a determinades àrees del lloc web. En aquests casos, com a requisit previ per poder accedir al servei, l'Usuari haurà de registrar facilitant tota la informació sol·licitada, de forma actualitzada i real (vegeu política de privacitat). L'ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l'Usuari es compromet a fer un ús diligent ia mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

El propietari es reserva el dret a interrompre l'accés al seu lloc Web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Continguts que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà tal circumstància als Usuaris, qui podran patir la pèrdua, si escau, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis. En conseqüència, el propietari no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu lloc Web ni dels Continguts, tant els propis com els d'altres llocs web als quals es pugui accedir mitjançant enllaços, de manera que la utilització dels mateixos per part de l'Usuari es porta a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, puguin exigir responsabilitats al propietari en aquest sentit. El propietari no serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, de la Informació adquirida o accedida per oa través del lloc web, de virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions en el servei o transmissió, o fallades en la línia. Queda prohibit transmetre o enviar a través del lloc web qualsevol contingut il·legal o il·lícit, virus informàtics, o missatges que, en general, afectin o violin drets del propietari o de tercers.

Aquesta Web és propietat de l'Associació Amics UAB. Els drets de Propietat Intel·lectual i d'explotació i reproducció d'aquesta Web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles que s'estableixin des d'ella a altres pàgines, són propietat exclusiva d'aquest, llevat que s'especifiqui una altra cosa. Totes les denominacions, dissenys i / o logotips que componen aquesta pàgina són marques degudament registrades. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persona diferent del seu legítim titular podrà ser perseguit de conformitat amb la legislació vigent. Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a la web. Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d'aquesta web sense la prèvia autorització escrita del propietari.


Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola.


A l'efecte del que disposa la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, el propietari informa que les dades personals que ens pogués facilitar durant la navegació pel nostre lloc web seran incorporades a un tractament de dades el responsable és el propietari , amb l'única finalitat de poder gestionar la seva petició. Només en el cas que l'Usuari hagi donat el seu consentiment exprés, el propietari li enviarà informació tècnica, operativa i comercial, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i / o mitjà equivalent, sobre productes, serveis, ofertes i novetats que considerem del interès per a l'Usuari. El propietari es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia, complint amb les mesures de seguretat tècniques i organitzatives. Tots els pacients que apareixen fotografiats, han donat el seu consentiment exprés per aparèixer al nostre web. Finalment, l'informem sobre la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant formulari adreçat a l'administrador del sistema.