contador de visitas gratis AMICS UAB-


COMPROVACIÓ CENSAL

Per a comprovar si estàs censat per a les properes eleccions a AMICSUAB siusplau introdueix el teu DNI.

Un cop introduit, si el teu DNI està registrat i tenim el teu correu electrònic a la base de dades rebràs un email amb el resultat.
Dins aquest correu es mostrarà la confirmació o no de si estàs registrat al cens. Si el resultat és negatiu i consideres que hauries de formar-ne part, trobaràs dins el correu un enllaç on podràs demanar la revisió del teu cas de la mataeixa manera que ho pots fer mitjançant el correu reclamacions@amicsuab.cat.

Si no reps el correu o no tens accés al email amb el que et vas registrar, pots contactar per resoldre el teu cas amb el mail: reclamacions@amicsuab.cat o bé adreçar-te al telèfon 93 581 14 90. També pots modificar les teves dades de contacte a través de la Zona privada de la web.

Accepto les condicions i termes legals*
Soc major d'edat*


Protecció de dades de caràcter personal (LOPD) 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, se li informa que les dades de caràcter personal s'inclouran en el fitxer denominat “gestió d'associats”, el responsable dels quals és l'Associació dels Amics de la  UAB. La finalitat del fitxer és la comunicació entre associats, enviament d'informació rellevant i gestió integral de l'Associació conforme al que es disposa en els Estatuts que la regeixen o decisions dels seus òrgans directius. El titular podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del tractament mitjançant escrit dirigit a l'adreça electrònica de l'entitat: benvinguts@amicsuab.cat