contador de visitas gratis AMICS UAB-Diversitats funcionals

Diversitats funcionals

El pròxim 21 de desembre a les 19 h celebrarem la universitat opina "Diversitats funcionals" a la biblioteca de Rubí. Comptarem amb la ponència de Josep M. Sanahuja, director del Centre d'Estudis i Recerca per a una Societat Inclusiva (CERSIN).

El 3 de desembre es commemora el Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional. A mitjans del segle XX una persona amb diversitat funcional es considerava invàlida i dependent i l'Estat es basava en un model assistencialista per proporcionar-li una vida com més digna possible. No obstant això, al llarg de les darreres dècades i a mesura que es va començar a prendre consciència del fet que les persones amb diversitat funcional tenen els mateixos drets que la resta, es va produir un canvi de mentalitat. Com a conseqüència, l'enfocament paternalista de l'atenció ha evolucionat cap a un model basat en el desenvolupament dels drets humans i en la integració social d'aquest col·lectiu.

 

 Inscripció