contador de visitas gratis AMICS UAB-Javier Antón Pelayo

Javier Antón Pelayo

Javier Antón Pelayo, professor del Departament d'Història Moderna i Contemporània, ens presenta la càpsula "EpiCAT. Cartes familiars de Catalunya (segles XVI-XIX)"

"EpiCAT. Cartes familiars de Catalunya (segles XVI-XIX)" és un projecte de recerca que es dedica a localitzar, registrar i analitzar les cartes familiars dels fons patrimonials dipositats als arxius públics de Catalunya.

Aleshores, les cartes eren el principal sistema de comunicació entre persones absents. A diferència de les cartes adminnistratives o de negocis, tracten temes cotidians del dia a dia i fan servir un llenguatge molt similar al llenguatge duna conversa. 

Vídeo sobre el projecte EpiCAT: https://vimeo.com/544180610