contador de visitas gratis AMICS UAB-Eleccions a Junta Directiva

Eleccions a Junta Directiva

L' Assemblea Extraordinària per l'elecció de la Nova Junta Directiva que celebra l'entitat es farà el dimecres 14 de desembre a les 18 hores en primera convocatòria i a les 18.30 hores en segona convocatòria a la seu de l'entitat. Podràn participar i votar tots els socis al corrent del pagament de les seves quotes.  

L'Assemblea es farà presencialment a la seu de l'entitat Torre Vila-Puig i online via Zoom només serà possible en els casos justificats (malaltia, viatge...). Si aquest és el vostre cas si us plau contacteu amb la seu d'AmicsUAB via email benvinguts@amicsuab.cat  o amics@uab.cat per que es facilitarà l'enllaç de zoom un cop rebut el corresponent justificant.

Procediment

A l’Assemblea prendrà la paraula la candidata a Presidenta Sra. Susanna Baqué, quinze minuts màxim, per presentar el seu programa unitari. A continuació hi haurà un torn de mitja hora perquè els socis adrecin les qüestions que considerin més pertinents a la candidata que tindran un únic torn de resposta de màxim 15 minuts cadascú. Seguidament es procedirà a la votació i, només en casos justificats  (viatge i malaltia)  serà possible connectar-se via zoom i fer el vot electrònicament.

Per a qualsevol aclariment, dubte o ampliació d’informació cal adreçar- per escrit (correu electrònic) a l’atenció de Maite Aldazabal i Pere Avellà a la seu de l’Associació:

Edifici Torre Vila-Puig

Campus Universitari UAB

08193 Bellaterra

benvinguts@amicsuab.cat // amics@uab.cat