contador de visitas gratis AMICS UAB-Facultats UAB

Facultats UAB

 

Ciències de la Comunicació
 
  Correu   ga.c.comunicacio@uab.cat   Facultat de comunicació  
           
  Telefon   935811695    
           
  UAB twitter   @FccUab    
           
  UAB facebook   Facultat de Ciències de la Comunicació UAB    
           
  UAB instagram   @fccuab    

 

 

Medicina
 
  Correu   ad.medicina@uab.cat   Facultat de medicina  
           
  Telefon   934035258    
           
  UAB twitter   @medicinauab    

 

 

Ciències Polítiques i Sociologia
 
  Correu   slipi.politiques.sociologia@uab.cat   Facultat de ciències polítiques i sociologia  
           
  Telefon   93 581 12 02
   
           
  UAB twitter   @PolitiquesUAB    
           
  UAB facebook   Polítiques i Sociologia UAB    
           
  UAB instagram   @politiquesuab    

 

 

 

Psicologia
 
  Correu  

 slipi.lletres.psicologia@uab.cat

  Facultat de Psicologia  
           
  Telefon   93 581 11 58    
           
  UAB twitter   @FPsicologiaUAB    
           
  UAB facebook   Facultat de Psicologia UAB    
           
  UAB instagram   @psicologiauab    

 

Filosofia i lletres
 
  Correu   ga.lletres@uab.cat   Facultat de Filosofia i lletres  
           
  Telefon   935811758    
           
  UAB twitter   @lletresuab    
           
  UAB facebook   Facultat de Filosofia i Lletres UAB    
           
  UAB instagram   @uablletres    

 

Ciències de l'educació
 
          Facultat d'Educació  
           
  Telefon  

935812686

   
           
  UAB twitter   @EducacioUAB    
           
  UAB facebook   Facultat de Ciències de l'Educació UAB    
           
  UAB instagram   @educacioUAB    

 

Ciències
 
  Correu  

ga.ciencies@uab.cat

  Facultat de ciències  
           
  Telefon  

93 581 14 67 

   
           
  UAB twitter   @FCienciesUAB    
           
  UAB facebook   Facultat de Ciències de la UAB    
           
  UAB instagram    @cienciesuab    

 

Biociències
 
  Correu  

ga.biociencies@uab.cat

  Facultat de biociències  
           
  Telefon   935813713    
           
  UAB twitter   @Biociencies_UAB    
           
  UAB facebook   Facultat de Biociències de la UAB    
           
  UAB instagram   @biocienciesuab    

 

Escola d'Enginyeria
 
  Correu  

ga.serveis.enginyeria@uab.cat

  Escola d'Enginyeria  
           
  Telefon   93 581 35 89    
           
  UAB twitter   @EnginyeriaUAB    
           
  UAB facebook   Escola Enginyeria UAB    
           
  UAB instagram   @enginyeriauab    

 

Traducció i Interpretació
 
  Correu   g.academica.fti@uab.cat   Facultat de Traducció i Interpretació  
           
  Telefon   935811876    
           
  UAB twitter   @TraduccióUAB    
           
   UAB instagram   @traducciouab    
           
           

 

Veterinària
 
  Correu   ga.veterinaria@uab.cat   Facultat de Veterinària  
           
  Telefon   935811413    
           
  UAB twitter   @UABveterinaria    
           
  UAB facebook   Facultat de Veterinaria UAB    
           
  UAB instagram   @veterinariauab    

 

Dret
 
  Correu   Slipi.Dret@uab.cat   Facultat de dret  
           
  Telefon   935 81 10 62    
           
  UAB twitter   @Dret_UAB    
           
  UAB facebook   Facultat de Dret - UAB    
           
  UAB instagram   @dretuab    

 

Ciències econòmiques i empresarials
 
  Correu  

economia.empresa@uab.cat

  Facultat d'Economia  
           
  Telefon  

93 581 10 60

   
           
  UAB twitter   @Eco_Empresa_Uab    
           
           
           
           

 

Sabadell
 
  Correu   economia.empresa@uab.cat   Facultat de Sabadell  
           
  Telefon   93 728 77 00    
           
  UAB twitter   @Eco_Empresa_Uab