contador de visitas gratis AMICS UAB-Consell Assessor

Consell Assessor

 

Francesc Cayuela

President d'AmicsUAB

     
   

Ramon Gràcia 

Antic President d'AmicsUAB

     
           

Albert Sòria

Antic President d'AmicsUAB

     
   

Ramon Pacual

Rector

     
   

Josep M. Vallès

Rector

     
   

Lluís Ferrer

Rector

     
   

Ana Ripoll

Rectora

     
   

Margarita Arboix

Rectora

     
   

Lluís Bogunyà

Professor jubilat

     
   

Rosa Carrió

Professora jubilada

     
   

Montserrat Garcia Caldés

Professora jubilada

     
   

Hortènsia Iturriaga

Professora emèrita

     
   

Montserrat Roca

Professora jubilada