contador de visitas gratis AMICS UAB-El Turisme a la Barcelona del s.XXI

El Turisme a la Barcelona del s.XXI

El passat dijous 22 de febrer va tenir lloc la jornada "El Turisme a la Barcelona del s.XXI: Nous formats tecnològics i nova legislatura", al Col·legi de Periodistes. Els ponents van ser Maria Mercè Escrichs, cap de l'Àrea de Coneixement, Qualitat i Competitivitat Turística de la Direcció General de Turisme de la Generalitat; Toni Mascaró, emprenedor, fundador i director de eMascaró; i Xavier Suñol, cap de nous projectes de turisme de l’Ajuntament de Barcelona.

Més fotografies al Facebook

Francesc Cayuela, membre de la Junta de l'Associació d'Amics de la UAB, BRM Business Rules Management i IT Consultant va obrir l’acte amb algunes dades que sustenten el pes que té el turisme en l’economia global. Tot seguit, Mercè Escrichs va començar parlant de 3 objectius que cal abordar durant els pròxims anys: innovació, sostenibilitat i governança, conceptes que estan interrelacionats entre ells. Per treballar aquests objectius, Escrichs va explicar els projectes que s’estan duent a terme des de la Generalitat: entre ells un pla de formació en eines TIC per a les PIMEC o convenis amb universitats, patronats i ajuntaments per crear un sistema d’intel·ligència turística que permeti l’accés a una plataforma de dades disponibles tant per les institucions com per la ciutadania.

Posteriorment, Toni Mascaró va afirmar que Catalunya té un potencial enorme en turisme però “cal posar ordre en els ingredients que tenim, a partir de la estratègia i el talent”. Mascaró va destacar que els turistes generen continguts a la xarxa, i aquests creen una determinada reputació a les ciutats que visiten. A més, en matèria digital “hi ha altres localitzacions que estan fent molta feina, i això comporta una competència mundial entre ciutats turístiques”. Va considerar que els allotjaments turístics ja no han de tenir per objectiu la captació de clients a traves del web, sinó l’establiment d’una relació digital amb el client. 

Xavier Suñol va presentar el funcionament de la gestió del turisme a la ciutat de Barcelona. Durant l’actual legislatura a l’Ajuntament de Barcelona s’ha creat un Consell de Turisme, que està format per membres de tots els grups polítics, representants del sector empresarial, dels sindicats i de la ciutadania. S’ha fet una revisió del Pla Estratègic, on un dels principals objectius és garantir que el turisme a Barcelona sigui sostenible. Per últim, s’ha creat un pla especial sobre allotjament turístic, on es prohibeix construir més edificis turístics en determinades zones. També va destacar que l’Ajuntament ofereix punts d’informació digitals on es poden consultar llocs d’interès o les zones de gran afluència.

Després de les tres intervencions es va generar un debat sobre com el turista i el ciutadà es beneficien o es veuen afectats per la tecnologia. Mascaró va afirmar que els empresaris no fan us de totes les dades que tenen disponibles a l’hora de crear un negoci, i per això, Suñol va explicar que l’Ajuntament de Barcelona ha creat una oficina de dades oberta a la ciutadania. Per la seva banda, Escrichs va recordar que la web de la Generalitat és Open Data.

Va generar debat també com les plataformes digitals sempre van per davant de la legislatura, i en base a aquestes s’ha de modificar. Es va parlar sobre el turisme com a primera preocupació dels habitants de la ciutat comtal, ja que cada cop es més difícil trobar una residencia estable en la zona. Un dels problemes en el que van coincidir els tres ponents va ser la baixa renda que s’obté del sector de l’hoteleria.      

Es va coincidir en el gran potencial que tenen Catalunya i la ciutat de Barcelona en matèria de turisme, i això és un repte que cal abordar des de les perspectives de la legalitat, la tecnologia i les estratègies online. 

Vídeo de la Jornada