contador de visitas gratis AMICS UAB-Festa AmicsUAB

Festa AmicsUAB

Cada any celebrem la Festa AmicsUAB en el mes de la creació de l'entitat, el novembre. En aquesta celebració es lliuren els premis:

Amic dels Amics per la trajectòria professional i personal 

Col·lectiu UAB a una organització o centre dintre la Universitat en reconeixement a la seva feina per la Societat

Amic de les Biblioteques concedit per les Biblioteques de la UAB

Anteriorment, es donaven els premis de “Premi Universitat-Empresa” i “Premi Universitat-Societat” per part del Consell Social.  

Durant la Festa es fa una campanya de recaptació a benefici d’un projecte de la Fundació Autònoma Solidaria (FAS).