contador de visitas gratis AMICS UAB-Primera Junta Directiva de la nova etapa

Primera Junta Directiva de la nova etapa

El passat dimarts 28 de març es va celebrar a la Torre Vila-Puig la primera Junta Directiva presidida per la Dra. Susanna Baqué, què va ser escollida a les darreres eleccions celebrades al desembre de 2022.

En aquesta primera Junta es van tractar temes com la liquidació del pressupost del 2022 i les bases del pressupost del 2023, que es preveu, seran aprovades a la propera Junta Directiva. També es va deliberar sobre la proposta de reforma dels Estatuts, la distribució de càrrecs i responsabilitats entre els membres de la nova Junta Directiva i les comissions de treball. Així mateix, es van debatre sobre diferents qüestions relatives a la gestió de l’entitat.

AmicsUAB enceta una nova dinàmica de treball amb l'objectiu de seguir dinamitzant l’entitat, generant valor per als socis, mentre s’obre més a la societat; alhora que la nostra entitat continua sincronitzada amb la UAB i tot el seu entorn.