contador de visitas gratis AMICS UAB-Susanna Baqué

Susanna Baqué

Experienced Senior Global Leader en experiència del client, amb una història demostrada de treballar a la indústria de les biotecnologies i les ciències de la salut.  Qualificat en biotecnologia, lideratge, gestió del canvi i millora contínua. Experiència en vendes, desenvolupament de mercats i lideratge en suport tècnic.

Driving Diversity & Inclusion a Danaher, al capdavant del grup europeu de recursos associats per a dones i amics.