contador de visitas gratis AMICS UAB-Suspesos tots els termes i terminis amb una vigència de dos mesos

Suspesos tots els termes i terminis amb una vigència de dos mesos

En data 21 d’octubre de 2021 el rector de la UAB ha dictat una resolució per la qual disposa, amb caràcter general, la suspensió de tots els termes i terminis per a tramitar els procediments administratius de la Universitat amb una vigència de 2 mesos a comptar des de l’11 d’octubre de 2021.

No obstant, els òrgans competents de la Universitat poden acordar, de forma motivada, en aquells processos que ho considerin oportú, la continuïtat de les actuacions.

Aquesta resolució serà publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Pots llegir-ne més al canal de telegram que ha habilitat la UAB per informar de les novetats de la Universitat i de l'actualitat de l'atac informatic patit.